Dış Cephe
 • Söveler 2 m / tül olarak üretilmektedir.
 • Sövelerde yüksek yo?unluklu EPS kullan?lmaktad?r.
 • Söve yüzeyinde kullan?lan s?va akrilik esasl?d?r.
 • S?va 11 adet akrilik reçinenin homojen bir ?ekilde kar??mas? ile elde edilmektedir.
 • Kullan?lan reçineler tamam?yla ithaldir.
 • Bünyesine su almaz, çe?itli mevsim ko?ullar?na dayan?kl?d?r.
 • Havada olu?abilecek asitlenmelere kar?? dirençlidir.
 • Montaj?nda konstrüksiyon gerektirmez.Kolay monte edilir.
 • S?va ve EPS 'nin uyumu mükemmeldir.
 • S?va yüzeyi gayet rijit ve ayn? ölçüde elastiktir.Çatlama yapmaz.
 • Yüzeyine d?? cephe astar? yap?l?p boyanabilir.
 • Hafifli?inden dolay? binaya yük getirmez.Kolay ta??n?r.Çürümez ve kokmaz.
 • Muadili malzemelere göre hesapl?d?r.
HABERLER & DUYURULAR
KAMPANYALARIMIZ
1 2 3
Telif Hakkı © 2009 Ermet Söve. Bütün Hakları Saklıdır.