Vizyon & Misyon
Vizyon
Ya?am?n de?erini bilerek, dünyaya de?er katmakt?r.
 
 
Misyon
Yenilikleri takip ederek , dünya standartlar?nda çevre dostu ürünler üretmektir. Öncü kimli?iyle çal??anlar?n ve i? ortaklar?n?n ya?am standartlar?na katk? sa?lamakt?r. ?hracat? yat?r?ma dönü?türerek istihdam? art?rmak ve ülke ekonomisine kaktk?da bulunmakt?r.
 
 
 
 
HABERLER & DUYURULAR
KAMPANYALARIMIZ
1 2 3
Telif Hakkı © 2009 Ermet Söve. Bütün Hakları Saklıdır.